ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದ ಫಲವೇ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಾರದ ಮಕ್ಕಳು – ಗರುಡ ಪುರಾಣ

ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯ ಹಾಗೆ ಜನಿಸಲು ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಮನೆಯವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜನ್ಮ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ಅವರ ಕರ್ಮಗಳು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.ಇವು ಹುಟ್ಟುವ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿರ್ಧಾರ ಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕಳೆದ ಜನ್ಮಗಳ ಸಂಬಂಧವೇ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಜನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ಜನ್ಮಗಳ ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಾರದ ಪುತ್ರರು ಸಂತಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಜೋತಿಷ್ಯ ಫಲ ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀ […]

Continue Reading

ಮನೆಯ ಮೂರು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನವಿಲುಗರಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಿ ಧನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಆಗಮನ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ..

ನವಿಲುಗರಿಯ 20 ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ಖಂಡಿತಾ ನೀವು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೀರಾ.ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನವಿಲುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನವಿಲುಗರಿಗೆ ಭಗವಂತನಾದ ಕೃಷ್ಣನ ಕಿರೀಟದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದೇವನು ಸಹ ನವಿಲುಗರಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಋಷಿಗಳು ಬರೆಯಲು ಸಹ ನವಿಲುಗರಿಯ ಲೇಖನಿಯನ್ನು ಸಹ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನವಿಲುಗರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೇ. ಶ್ರೀ ಶಿರಡಿ […]

Continue Reading