ಮದುವೆ ನಂತರವು ಈ ರಾಶಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ತಾವು ನಿಂತು ಬದುಕುತ್ತಾರೆ!

ಕೆಲವು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಾಲಂಬಿ ಆಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಾಲಂಬಿ ಆಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮದುವೆಗೂ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ಸ್ವಾಲಂಬಿ ಆಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತಾವೇ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹ ಯಾರ ಮೇಲು ಸಹ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು […]

Continue Reading

ಇಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ 2085ರವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ!

ಇಂದಿನಿಂದ 2085 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ದೊರೆಯಲಿದೆ .ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಬಂಗಾರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆಂಜನೇಯನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇವರಿಗೆ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಇವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಕೂಡ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.ಇಂದಿನಿಂದ 2085 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ದುರ್ಬಲ ಗ್ರಹಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.ತಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಭವು ಕೂಡ […]

Continue Reading